Thành tích nổi bật
Truyền thống vẻ vang của Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXXII, chúng ta cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của Công đoàn Học viện qua các giai đoạn.
5004

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617566 - Fax:  / vpcdthua@vnua.edu.vn  | Liên hệ