Bạn đọc có email lanx@xxx hỏi: Tôi là giáo viên trung học và đang mang thai đến tháng thứ 8. Dự kiến tôi sẽ sinh con vào tháng 6.2018. Do đó, thời gian nghỉ thai sản của tôi sẽ trùng với kì nghỉ hè. Xin hỏi thời gian tôi được nghỉ sẽ được tính như thế nào?

Luật gia Phạm Thị Minh Ngọc, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ như sau:

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

 Khoản 7, Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định về thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm bao gồm:

7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4, Điều 1, Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT quy định về thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên như sau:

3. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Như vậy, trường hợp thời gian nghỉ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè hằng năm thì tổng thời gian được nghỉ được xác định là tổng thời gian nghỉ thai sản và nghỉ hè.

MINH NGỌC (BÁO LĐ)