CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 09 /CV-CĐ

(Thực hiện chỉ thị 05/CT-TTg về phòng chống dịch bệnh và tổ chức các hoạt động trong CBVC)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: BCH Công đoàn bộ phận

 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới. Đây là bệnh dịch mới, lây lan nhanh từ người sang người thông qua tiếp xúc gần hoặc nước bọt, chưa có vacxin, thuốc điều trị đặc hiệu. Trước nguy cơ bệnh dịch có thể lây lan và bùng phát ở Việt Nam, Thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thi 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

Thực hiện Công văn số 17/CV-CĐN ngày 4/2/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc thực hiện chỉ thị 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề nghị các Công đoàn bộ phận thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số công việc sau:

1. Tuyên truyền phòng chống dịch

- Nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh

- Chủ động tuyên truyền, vận động CBVC và NLĐ nâng cao nhận thức trách nhiệm phòng chống dịch bệnh. Mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động coi việc phòng bệnh như “chống giặc” bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho CBVC và NLĐ, hạn chế thấp nhất người bị lây nhiễm dịch bệnh.

- Chủ động phối hợp với trạm y tế trong công tác vệ sinh và phun phòng dịch, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh để CBVC và NLĐ hiểu rõ và tích cực phòng chống bệnh đúng cách.

- Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đơn vị, thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm việc, theo dõi quản lý tốt sức khỏe đoàn viên công đoàn và NLĐ phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho trạm y tế để được khám, tư vấn điều trị kịp thời tránh để dịch bệnh lây lan.

- Tuyên truyền để CBVC và NLĐ là cầu nối tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh viêm đường hô hấp cấp. CBVC, NLĐ và cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền cần lưu ý khi tiếp xúc người bệnh phải đeo khẩu trang  y tế, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, sát khuẩn đề phòng bệnh viêm phổi, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi để giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp theo hướng dẫn của các cơ quan y tế.

2. Tổ chức các hoạt động

Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) diễn biến phức tạp nên năm nay Công đoàn Học viện đề nghị các CĐBP hạn chế việc tổ chức các hoạt động du xuân dã ngoại cho CBVC và NLĐ nhằm hạn chế tối đa việc lây lan.

Đối với hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Công đoàn Học viện sẽ có thông báo sau.

Đối với các hoạt động thường niên trong kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2020, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện sẽ căn cứ vào chỉ đạo của Đảng ủy và Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và phối hợp với Ban Giám đốc để tiếp tục triển khai tới các CĐBP khi có kế hoạch hướng dẫn.

Căn cứ nội dung trên ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị BCH Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện và báo cáo thông tin kịp thời về Văn phòng Công đoàn để kịp thời xử lý./.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VPCĐT.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Giang