Thư chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019 của Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam