CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 113 /KH- CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THAO VÀ HỘI CHỢ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2019

 

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2019 của Công đoàn Học viện, Ban Văn thể công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thao và Hội chợ cán bộ, viên chức (CBVC) Học viện năm 2019 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Tăng cường sự đoàn kết, giao lưu, phối hợp giữa các đơn vị và động viên khuyến khích CBVC tích cực rèn luyện sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

- Quảng bá các sản phẩm mang thương hiệu Học viện, các sản phẩm do CBVC, người lao động tạo ra và các sản phẩm tiêu dùng đặc sản vùng miền.

1.2. Yêu cầu

- Huy động đông đảo CBVC và người lao động trong Học viện tham gia;

- Hội thao diễn ra sôi động, hấp dẫn, trung thực, cao thượng, đạt thành tích cao, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả;

- Các sản phẩm trưng bày trong hội chợ là những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sức khỏe người tiêu dùng;

- Ban tổ chức, các đơn vị, cá nhân tham gia phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ban chấp hành công đoàn bộ phận động viên CBVC, người lao động tham gia tích cực.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

2.1. Hội thao

- Vận động viên (VĐV) là các công đoàn viên hiện đang sinh hoạt tại các công đoàn bộ phận trong Học viện, có đủ sức khoẻ để tham gia Hội thao.

- Đội khách mời: 20 vận động viên nữ trí thức trẻ Việt Nam tham gia môn đi bộ; đội vận động viên của nhà tài trợ Hội thao.

2.2. Hội chợ

- Các gian hàng trong Hội chợ do tập thể hoặc cá nhân CBVC trong Học viện phụ trách; đăng kí với ban tổ chức để bố trí địa điểm phù hợp.

CBVC, người lao động tham gia, ủng hộ, cổ động tích cực cho các hoạt động của hội thao và hội chợ.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

3.1. Thời gian

- Chuẩn bị gian hàng, trang trí hội thao, hội chợ: xong trước 16h30 ngày 06/12/2019 (thứ 6).

- Khai mạc: 7 giờ 30 phút ngày 07/12/2019 (thứ 7).

- Bế mạc và trao giải: 11 giờ 30 phút ngày 07/12/2019;

- Thời gian thi đấu các môn của Hội thao thực hiện theo Kế hoạch và Điều lệ của từng môn thi đấu do ban tổ chức quy định.

3.2. Địa điểm

- Khai mạc và bế mạc trong Nhà thi đấu và khu vực trước Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

- Hội chợ tổ chức tại sân trước Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

- Các nội dung thi đấu trong Hội thao tổ chức tại Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, sân quần vợt và khuôn viên Học viện.

IV. NỘI DUNG

4.1. Lễ khai mạc

- Biểu diễn thể dục thể thao và văn nghệ chào mừng;

- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo

- Tuyên thệ của các vận động viên, trọng tài

- Phát biểu của đại diện nhà tài trợ

- Trao giấy chứng nhận tài trợ, hoa cảm ơn nhà tài trợ

- Cắt băng khai mạc hội thao, hội chợ

4.2. Hội thao

4.2.1. Tổ chức thi đấu các môn thể thao

4.2.1.1. Môn kéo co

- Mỗi đơn vị được đăng kí 01 đội thi đấu. Mỗi đội gồm 08 vận động viên (VĐV) chính thức thi đấu (06 nam, 02 nữ) và 04 VĐV dự bị. Tuổi đăng kí thi đấu: Nam <= 40, Nữ <= 35. Không phân biệt hạng cân;

- Tổ chức thi đấu vòng loại và chung kết trong buổi sáng ngày 07/12/2019;

- Dự kiến có khoảng 18-20 đội (200 VĐV) tham gia thi đấu.

4.2.1.2. Môn Cầu lông và Quần vợt

- Các nội dung thi đấu: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đôi với từng nội dung thi đấu;

- Chia theo các lứa tuổi như sau:

+ Nhóm 1: Dưới 40 tuổi (Sinh sau năm 1979); 

+ Nhóm 2: Từ 40 tuổi trở lên (Sinh từ năm 1979 trở về trước);

- Tổ chức thi đấu vòng loại vào chiều ngày 06/12/2019 và chung kết trong buổi sáng ngày 07/12/2019;

- Dự kiến có khoảng 25-30 đôi (50-60 VĐV) tham gia thi đấu.

4.2.1.3. Môn đi bộ

- Hình thức thi đấu bao gồm: thi cá nhân và đồng đội nam, nữ; Mỗi đơn vị đăng ký 01 đội.

- Chia theo các lứa tuổi như sau:

+ Nhóm 1: Dưới 40 tuổi (Sinh sau năm 1979)

+ Nhóm 2: Từ 40 tuổi trở lên (Sinh từ năm 1979 trở về trước)

- Mỗi đơn vị đăng ký thi đấu theo đội (nam, nữ), nhóm tuổi. Ban tổ chức sẽ tính điểm cho 02 VĐV có thành tích tốt nhất của mỗi nhóm tuổi trong đội.

- Dự kiến có khoảng 30-35 đội (500 VĐV) tham gia thi đấu;

- Tổ chức thi đấu vòng loại và chung kết trong buổi sáng ngày 07/12/2019;

4.3. Hội chợ

4.3.1. Tên Hội chợ:

Hội chợ cán bộ viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam, năm 2019

4.3.2. Các sản phẩm tham gia:

Các sản phẩm KHCN và sản phẩm tiêu dùng do CBVC tham gia Hội chợ đăng ký.

4.3.3. Số lượng gian hàng: dự kiến 12 -15 gian hàng.

V. KINH PHÍ

5.1. Hội thao

5.1.1. Kinh phí tập luyện

- Các đơn vị tự lo về kinh phí bồi dưỡng tùy thuộc vào nguồn lực tài chính của mình, cần huy động các nhà tài trợ ủng hộ;

- Công đoàn Học viện sẽ hỗ trợ một phần kinh phí luyện tập cho các đội tham gia.

5.1.2. Kinh phí tổ chức

Trích từ kinh phí hoạt động công đoàn và nguồn tài trợ (nếu có).

5.1.3. Kinh phí khen thưởng

- Các cá nhân và tập thể đạt giải nhất, nhì, ba trong 04 nội dung thi đấu của Hội thao sẽ được Ban tổ chức trao Cờ, giải thưởng theo dự trù kinh phí được phê duyệt và được chứng nhận đạt giải của Công đoàn Học viện.

- Cách tính điểm và xếp hạng sẽ được ghi rõ trong Điều lệ của Hội thao.

5.2. Hội chợ

Các đơn vị, cá nhân có gian hàng đóng góp kinh phí tổ chức hội chợ. Công đoàn Học viện hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức và quảng bá hoạt động của hội chợ.

 

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Ban Thường vụ Công đoàn Học viện

- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thao, hội chợ;

- Tham gia phân công, điều động cán bộ theo yêu cầu của Ban tổ chức;

- Phối hợp với các đơn vị hỗ trợ tổ chức, quảng bá hoạt động Hội thao, hội chợ;

- Mời các nhà tài trợ tham gia hỗ trợ hoạt động của Hội thao, hội chợ;

6.2. Ban Văn thể Công đoàn Học viện

- Phối hợp với Trung tâm GDTC&TT trực tiếp tổ chức các nội dung thi đấu, lễ khai mạc và bế mạc và các nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của Ban tổ chức;

- Dàn dựng 04 tiết mục biểu diễn TDTT, múa hát phục vụ Lễ khai mạc (thời gian biểu diễn 15-20 phút);

- Mời một số đơn vị tham gia và quảng bá sản phẩm, bố trí gian hàng tại Hội thao, hội chợ (nếu có).

6.3. Trung tâm GDTC&TT

- Phối hợp với Ban Văn thể CĐHV tổ chức các nội dung thi đấu, lễ khai mạc, bế mạc và các nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của Ban tổ chức (bố trí trọng tài, tổ chức, phục vụ, phương tiện và dụng cụ thi đấu, sân thi đấu, biển đại biểu; cờ trao thưởng, giấy chứng nhận giải thưởng, giấy chứng nhận tài trợ; bàn ghế khai mạc, tiếp khách; nước uống, bố trí sơ đồ các khu vực tổ chức Hội chợ…);

- Phối hợp Ban Văn thể CĐHV dàn dựng 04 tiết mục biểu diễn TDTT, múa hát phục vụ Lễ khai mạc (thời gian biểu diễn 15-20 phút);

- Mời một số đơn vị quảng bá sản phẩm tại Hội thao, hội chợ (nếu có);

6.4. Ban CTCT và CTSV

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quảng bá hoạt động của hội thao, hội chợ; tuyên truyền hạn chế sử dụng đồ nhựa và tích cực thu gom rác thải (túi nilon, chai, lọ nhựa..);

- Phối hợp với Trung tâm GDTC&TT trang trí phông, băng rôn, cờ chuối; chuẩn bị trang âm, loa đài, micro, nhạc chào cờ, âm thanh… phục vụ Hội thao, hội chợ.

- Mời báo chí, đài truyền hình đưa tin quảng bá hoạt động hội thao, hội chợ.

6.5. Văn phòng Học viện

Tổ Bảo vệ (Văn phòng Học viện) phân công người hướng dẫn phương tiện đi lại lại, trông xe; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách mời, VĐV, CBVC… tham gia Hội thao, hội chợ.

6.6. Ban Quản lí CSVC&ĐT

Phối hợp các đơn vị có liên quan đảm bảo cơ sở vật chất (điện, nước, ánh sáng và các điều kiện khác…) để tổ chức tốt Hội thao, Hội chợ;

 

 

6.7. Trung tâm Quan hệ công chúng và HTSV

- Tuyên truyền các hoạt động của Hội thao, hội chợ trên website, facebook của Học viện.

- Bố trí cán bộ chụp ảnh, quay video các hoạt động, đưa tin hội thao, hội chợ.

6.8. Ban Tài chính và Kế toán

Cấp kinh phí theo dự trù đã được duyệt; quản lí, hướng dẫn thanh quyết toán.

6.9. Trạm Y tế

Phân công cán bộ trực y tế theo yêu cầu của Ban tổ chức.

6.10. Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thao, hội chợ đến tất cả CBVC, công đoàn viên, người lao động biết để tham dự, cổ động.

- Tuyển chọn VĐV, thành lập đội tuyển tham gia thi đấu, tổ chức tập luyện các môn theo Điều lệ thi đấu đã được ban hành; động viên các CBVC tham gia hội chợ.

- Mời các nhà tài trợ hỗ trợ hội thao, hội chợ; đội tuyển tham dự.

6.11. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Học viện

Phân công 50 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ Hội thao, Hội chợ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thao, hội chợ CBVC năm 2019. Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị các ban, các đơn vị chức năng, các công đoàn bộ phận quan tâm phối hợp, triển khai, giúp đỡ để hội thao, hội chợ thành công tốt đẹp.

 

 

Nơi nhận: - ĐU, BGĐ (để b/c);

- Các đơn vị (để t/h);

- Lưu: VT, CĐHV.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Tất Thắng

Kế hoạch tổ chức và điều lệ thi đấu