HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

 


Số: 124 /KH - CĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CBVC NHÂN DỊP TẾT CANH TÝ

NĂM 2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 358/KH-CĐN ngày 12/11/2019 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc tổ chức chăm lo động viên cán bộ viên chức (CBVC), người lao động (NLĐ) nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Học viện xây dựng kế hoạch tổ chức như sau:

Tặng quà Tết cho CBVC Học viện thông qua combo quà tết gồm các món quà: 01 cặp bánh chưng, 01 kg giò, 01 hộp lương khô tảo xoắn, 01 gói chè sachi, 01 gói mộc nhĩ.

Lương khô tảo xoắn, chè Sachi và mộc nhĩ: do Công đoàn Học viện làm đầu mối liên hệ với Khoa Công nghệ sinh học, khoa Nông học mua và phát cho các đơn vị nhằm quảng bá sản phẩm và hình ảnh của Học viện đến gia đình người thân CBVC.

Bánh chưng và giò sẽ do đơn vị chuẩn bị thông qua Hội thi nấu bánh chưng và tự gói nấu tại đơn vị.

Hội chợ Xuân Học viện và Hội thi nấu bánh chưng đón Tết Canh Tý năm 2020 gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1.1. Mục đích

          - Tăng cường sự đoàn kết, gắn  bó giữa CBVC, NLĐ và giữa các đơn vị trong Học viện.

          - Tạo không khí vui tươi đón Tết Canh Tý năm 2020 cho toàn thể CBVC, NLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

- Quảng bá các sản phẩm mang thương hiệu Học viện, các sản phẩm do CBVC tạo ra và các sản phẩm tiêu dùng vùng miền, sản phẩm trang trí, mỹ phẩm, các mặt hàng đón tết như hoa cây cảnh, đào quất...

          1.2. Yêu cầu

          - Tất cả các đơn vị đều tham gia, tổ chức gói, nấu bánh chưng chào xuân Canh Tý 2020.

          - Mỗi cán bộ viên chức được tặng túi quà Tết gồm: bánh chưng, giò, mộc nhĩ, trà Sachi (hoặc lương khô tảo xoắn của khoa CNTP). Các đơn vị chủ động trong đặt bánh chưng và giò.

          - Người tham gia gian hàng tại Hội chợ là CBVC của Học viện và các đối tác của Học viện.

- Các sản phẩm trưng bày trong hội chợ là những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

- Đảm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, hiệu quả, tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG

2.1. Hội thi nấu gói bánh chưng

- Cán bộ viên chức và NLĐ đang công tác tại đơn vị từ 6 tháng trở lên.

- Mỗi đơn vị được đăng ký một đội (3 ngườii thi gói + 3 người thi trưng bày sản phẩm)), các đơn vị có thể liên quân đăng ký thành một đội dự thi.

2.2. Hội chợ Xuân Canh Tý

- Cán bộ viên chức Học viện

- Các đối tác có quan hệ hợp tác với Học viện

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

3.1. Thời gian:

-  Dự kiến 02 ngày, 14-15/1/2020

3.2. Địa điểm: Khu đường bến xe buýt và sân văn hóa sinh viên

IV. NỘI DUNG

4.1. Hội thi gói nấu bánh chưng:  Bao gồm thi gói, nấu và trưng bày sản phẩm thi

* Thi gói:

          + Từ 14g30 – 15g00 ngày 14/1/2020 tại Sân sinh viên:

          - Mỗi đội thi 3 người thi gói trong 30 phút. Số bánh gói được sẽ do BTC xác nhận và tính điểm về hình thức, tốc độ gói.

          - Nguyên liệu do các đội chuẩn bị sẵn, gồm gạo nếp, đẫu xanh, thịt ( mỗi nguyên liệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không được ép nhân đậu xanh và thịt lợn thành khuôn sẵn trước.

          - Sau khi kết thúc phần thi gói, các đội sẽ về khu vực nấu ( do BTC sắp xếp) ở khu vực cuối sân sinh viên để nấu.

          - Các đơn vị có thêm cử thêm người tham gia nấu bánh và cổ vũ đội nhà. BTC sẽ bố trí màn hình và dàn hát Karaoke để cán bộ viên chức gioa lưu văn nghệ.

          + Trưng bày thành phẩm:  

8g30- 9g00 ngày 15/1/2020 (thứ Tư), các đội thi trình bày thành phẩm tại Hội trường C theo ý tưởng của mình. 9g15 – 10g15 BGK sẽ chấm đánh giá ý tưởng, chất lượng sản phẩm. Mỗi đội sẽ cử một đại diện để thuyết trình sản phẩm.

          + Giải thưởng: BTC sẽ dựa trên kết quả của hai phần thi, tổng hợp và trao giải cho các đội với cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt; 2 nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và các giải khuyến khích.

          Sau phần trao thưởng, các đội có thể liên hoan tại chỗ hoặc tổ chức liên hoan tại đơn vị tùy theo sự sắp xếp của đơn vị mình

4.2. Hội chợ Xuân Học viện Nông nghiệp Việt Nam: 02 ngày, 14-15/1/2020

- Cán bộ viên chức của Học viện đăng ký và bán các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ của Học viện, sản phẩm tiêu dùng, mĩ phẩm, sản phẩm trang trí, đặc sản vùng miền.

Các đối tác có quan hệ hợp tác với Học viện mang các sản phẩm đến quảng bá, kinh doanh

- Địa điểm tổ chức Hội chợ là trục đường chính bến xe buýt

- Các gian hàng Hội chợ sẽ được thiết kế chạy dọc đường  ( bắt đầu từ ngã tư GĐC cho đến đường vào Sân Văn hóa Sinh viên). Mỗi gian hàng có diện tích 3x3m.

- Cán bộ viên chức và các doanh nghiệp tham gia có thể đăng ký số lượng các gian hàng tùy theo quy mô sản phẩm được bày bán và phải tự trang trí, quảng bá sản phẩm.

- Kinh phí đăng ký được xác định theo nguyên tắc: hỗ trợ một phần kinh phí cho CBVC và thu đầy đủ kinh phí đối với các doanh nghiệp tham gia

          V. Kinh phí tổ chức và giải thưởng:

          5.1. Kinh phí tổ chức

          - Công đoàn Học viện sẽ cân đối số kinh phí đã được Giám đốc phê duyệt (theo dự trù kinh phí) để triển khai thực hiện Hội thi nấu gói bánh chưng và hội chợ Xuân Canh Tý, cụ thể như sau:

          - Giao cho BCH công đoàn các đơn vị một phần kinh phí để chịu trách nhiệm đặt bánh chưng và giò trong phần quà tết cho mỗi CBVC theo kế hoạch đã được ban hành và phải đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng sản phẩm.

          - Công đoàn Học viện giao cho công đoàn các khoa: CNSH, Nông học chịu trách nhiệm về các sản phẩm khô (chè sachi, mộ nhĩ, lương khô tảo xoắn hoặc gạo nếp) cho CBVC toàn Học viện theo đúng đối tượng.

- Đơn vị dự thi lập danh sách CBVC, công đoàn viên gửi về Văn phòng Công đoàn Học viện để nhận kinh phí hỗ trợ của Học viện (theo mẫu). Học viện chỉ cấp kinh phí sau khi đơn vị hoàn thành việc thi, gói nấu tặng bánh chưng tặng giò cho CBVC, Người lao động. Đã gửi đầy đủ danh sách có chữ ký về VPCĐ

- Đối với Hội chợ Xuân Canh Tý: CBVC Học viện sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí dựng gian hàng, đối tác của Học viện đóng góp 100% kinh phí dựng gian hàng và quảng bá sản phẩm.

5.2. Kinh phí giải thưởng Hội thi Gói nấu Bánh chưng.

- Giải đặc biệt: 700.000 đ

- Giải nhất: 500.000 đ

- Giải nhì: 400.000 đ

- Giải ba: 300.000 đ

- Giải Khuyến khích: 200.000đ

- Các giải phụ: 200.000đ

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Công đoàn Học viện

          Xây dựng kế hoạch báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc phê duyệt; ra quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký Hội thi; chuẩn bị giấy chứng nhận và quyết định khen thưởng Hội thi; xây dựng dự trù kinh phí tổ chức thực hiện; ban hành quy chế, thể lệ Hội thi, xây dựng thang điểm, mẫu phiếu đánh giá; tổ chức điều hành Hội thi.

2. Các công đoàn bộ phận

- Huy động cán bộ viên chức tham gia gói nấu; thuê dụng cụ nấu, chuẩn bị nguyên vật liệu… từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Học viện.

- Giới thiệu các đối tác muốn tham gia Hội chợ Xuân Học viện Nông nghiệp với Công đoàn Học viện

          3. Ban Tài chính - Kế toán

          Phối hợp xây dựng dự trù kinh phí và thanh quyết toán.

 4. Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư

Cử người đấu nối điện, nước cho Hội chợ và Hội thi gói nấu bánh chưng

5. Trung tâm Quan hệ Công chúng và Hỗ trợ sinh viên

Cử người chụp ảnh, viết bài tuyên truyền.

6. Ban CTCT và CTSV

          - Chuẩn bị pano băng rôn cho Hội chợ và Hội thi gói nấu bánh chưng

          - Chuẩn bị hội trường, âm thanh, hoa, nước uống cho buổi trưng bày sản phẩm của Hội thi gói nấu bánh chưng

          - Trang âm loa đài cho Hội chợ, Hội thi gói nấu bánh chưng và giao lưu văn nghệ buổi tối 14/1/2020.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức chăm lo đời sống cho CBVC nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị, BCH Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện thành công đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị;

- Lưu VPCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Thị Lan

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tất Thắng

download tại đây