Thông báo
Thông báo về việc trả kết quả khám sức khỏe và tư vấn sức khỏe cho CBVC Học viện
Thời gian tư vấn: (sáng từ 7h30-11h15, chiều từ 13h00-14h45) - Ngày 02/01/2019: Các khoa trực thuộc Học viện - Ngày 03/01/2019: Các phòng ban, Viện, Trung tâm, VPHV, trạm y tế, Nhà xuất bản, công ty TNHHMTV Đầu tư và PTDV HVNNVN
Thông báo về việc khám sức khỏe CBVC năm 2018
Lịch Lấy máu xét nghiệm: từ 7h30-10h30, ngày 27/11-30/11/2018 (CBVC phải nhịn ăn khi đi lấy máu) Lịch khám: từ 4/12-6/12/2018 Địa điểm lấy máu và khám: Trạm Y tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thông báo về việc thay dầu xe máy miễn phí
- Thời gian: 8 giờ 00-11 giờ 30, ngày 25 tháng 11 năm 2018 (Chủ Nhật) - Địa điểm: Tiền sảnh Giảng đường Nguyễn Đăng
4950

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617566 - Fax:  / vpcdthua@vnua.edu.vn  | Liên hệ