Khoa Kinh tế & PTNT liên kết với các tổ chức NGOs quốc tế trong đào tạo ngành Phát triển nông thôn
16:02 16/06/2020
Thời gian vừa qua, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã hợp tác với tổ chức Action On Poverty (AOP) tổ chức cho sinh viên chuyên ngành Phát triển nông thôn đi thực hành nghề...
Khoa Kinh tế & PTNT liên kết với các tổ chức NGOs quốc tế trong đào tạo ngành Phát triển nông thôn
16:02 16/06/2020
Thời gian vừa qua, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã hợp tác với tổ chức Action On Poverty (AOP) tổ chức cho sinh viên chuyên ngành Phát triển nông thôn đi thực hành nghề...
Khoa Kinh tế & PTNT liên kết với các tổ chức NGOs quốc tế trong đào tạo ngành Phát triển nông thôn
16:02 16/06/2020
Thời gian vừa qua, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã hợp tác với tổ chức Action On Poverty (AOP) tổ chức cho sinh viên chuyên ngành Phát triển nông thôn đi thực hành nghề...
Khoa Kinh tế & PTNT liên kết với các tổ chức NGOs quốc tế trong đào tạo ngành Phát triển nông thôn
16:02 16/06/2020
Thời gian vừa qua, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã hợp tác với tổ chức Action On Poverty (AOP) tổ chức cho sinh viên chuyên ngành Phát triển nông thôn đi thực hành nghề...
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em (từ 01/6-30/6) Chủ đề năm 2020 “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”: Lao động trẻ em
08:10 08/06/2020
Lao động trẻ em là vấn đề xã hội xuất hiện ở mọi quốc gia, chỉ khác nhau về mức độ. Đồng thời lao động trẻ em cũng là một vấn đề trong quan hệ lao động tại nơi làm việc. Lao động...
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em (từ 01/6-30/6) Chủ đề năm 2020 “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”: Lao động trẻ em
08:10 08/06/2020
Lao động trẻ em là vấn đề xã hội xuất hiện ở mọi quốc gia, chỉ khác nhau về mức độ. Đồng thời lao động trẻ em cũng là một vấn đề trong quan hệ lao động tại nơi làm việc. Lao động...
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thiêm – Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
07:58 14/05/2020
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án cấp học viện cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thiêm với đề tài: “Nghiên cứu thực hiện...
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thiêm – Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
07:58 14/05/2020
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án cấp học viện cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thiêm với đề tài: “Nghiên cứu thực hiện...
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thiêm – Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
07:58 14/05/2020
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án cấp học viện cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thiêm với đề tài: “Nghiên cứu thực hiện...

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617566 - Fax:  / vpcdthua@vnua.edu.vn  | Liên hệ