Tham gia Đoàn kiểm tra của Cụm thi đua số 1 có đ/c Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Khối thi đua, Trưởng Cụm thi đua số 1, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Trưởng đoàn; cùng đại diện các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách thi đua, cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị công đoàn: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp: Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn có PGS.TS. Trần Quang Bảo, Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Trường.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Trưởng Cụm thi đua số 1 đã kết luận như sau: Cụm khi đua ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động công đoàn và triển khai tốt phong trào thi đua của đơn vị Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp; là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo các tiêu chí chấm điểm và Giao ước thi đua của Khối; đơn vị Công đoàn Trường ĐHLN đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBVC, LĐ hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt các phong trào thi đua, thúc đẩy phong trào thi đua trên các hoạt động của Nhà trường; tổ chức và phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức có hiệu quả các hoạt động thăm hỏi, văn nghệ thể thao và các hoạt động cứu trợ xã hội; là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong Cụm thi đua số 1. Nhất trí đề nghị các đơn vị trong Khối (34 trường) và Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam xem xét đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện năm học 2018-2019 cho đơn vị Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp.

Một số hình ảnh Đoàn kiểm tra Cụm thi đua số 1 - Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam về làm việc tại đơn vị Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp.


PGS. TS. Trần Quang Bảo, Phó Hiệu trưởng phát biểu


Đ/c Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu chào mừng Đoàn Cụm thi đua số 1 về làm việc tại đơn vị


Đ/c Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Khối thi đua, Trưởng Cụm thi đua số 1 phát biểu


Đ/c Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và phong trào thi đua 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khu Hiệu bộ của Nhà trường


Đoàn kiểm tra tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại khu rừng thực nghiệm của Nhà trường