Năm 2018, Cô được phong tặng danh hiệu Giáo sư và cũng là giáo sư trẻ nhất trong lịch sử giáo sư của HVNNVN và của Hội thú y Việt Nam.Với những thành công lớn trong NCKH GS.TS Nguyễn Thị Lan và đội ngũ CBVC của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đào tạo ra các thế hệ kỹ sư đầy triển vọng cho lĩnh vực nông nghiệp nước nhà.

Với mục tiêu và tầm nhìn chiến lược đặt ra phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong xu thế giao lưu và hội nhập của nước ta hiện nay, để khoa học và công nghệ đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội thì Học viện Nông nghiệp đã và đang thực hiện theo khẩu hiệu “Hoạt động nghiên cứu khoa học là sức sống của Học viện”, trong đó lực lượng nòng cốt thực hiện việc này là các cán bộ giảng dạy trong Học viện. Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc học viện, GS.TS. Nguyễn Thị Lan luôn phấn đấu hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn đưa Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành trường Đại học đứng thứ 4 của Việt Nam trong danh sách các trường tốt nhất khu vực Đông Nam Á.

Với cương vị Giám đốc Học viện, cô đã cùng nhóm chuyên gia là các nhà khoa học, giảng viên, lãnh đạo các khoa, ban của Học viện đã tiến hành khảo sát cụ thể thực tế tình hình sản xuất nông nghiệp, sau khi khảo sát cô đã thống nhất với các nhà khoa học của học viện xây dựng một dự án tổng thể nhằm mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp ngoại thành Hà Nội theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân.

Xuất phát từ sự đam mê nghề nghiệp, tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm và kiến thức căn bản, những sáng kiến mới đã được nung nấu và thôi thúc GS trong việc nghiên cứu và giảng dạy. Với việc gắn kết giữa kết quả nghiên cứu, sử dụng các kết quả nghiên cứu phục vụ giảng dạy và học tập luôn được coi là kim chỉ nan trong hành động. Với việc áp dụng thành công mô hình phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 đã giúp nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo cho các cán bộ giảng dạy, nhà nghiên cứu của khoa Thú y nói riêng và của Học viện nói chung, góp phần phòng chống dịch bệnh cho người và vật nuôi, đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời kết quả này giúp phòng thí nghiệm được tham gia vào hệ thống phòng thí nghiệm chỉ định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Từ đó nâng tầm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung trong quá trình hội nhập quốc tế, mang lại nhiều cơ hội trong hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

Với việc làm chủ quy trình công nghệ sản xuất vắc xin phòng một số bệnh truyền nhiễm mới nổi hiện nay trên gia súc, gia cầm như tai xanh, Ca rê,…và một số chế phẩm công nghệ sinh học (KIT chẩn đoán), các biện pháp chẩn đoán nhanh dễ ứng dụng và các phác đồ điều trị trong thú y sẽ góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả nghiên cứu nhằm tạo ra hiệu quả nhất định trong đời sống kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, với sự hợp tác cùng với các doanh nghiệp trong việc chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất thực tế sẽ đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Điều này sẽ góp phần giúp Học viện phấn đấu trở thành Đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế; đồng thời góp phần thay đổi về chất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ xã hội và hội nhập quốc tế của Học viện, của ngành NN&PTNT, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước Chính phủ giao cho Học viện, giao cho ngành NN&PTNT trong một giai đoạn phát triển mới.

Là một nhà lãnh đạo nữ, chịu nhiều áp lực phân chia thời gian cho công việc, gia đình, xã hội, cô nhận thức sâu sắc, thấu cảm với những khó khăn của nữ CBVC Học viện, Vì vậy trên cương vị trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Học viện cô đã chỉ đạo thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 515/Đ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ CBVC giai đoạn 2016 - 2020; coi trọng xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Với những kết quả đóng góp hết sức to lớn, GS.TS. Nguyễn Thị Lan đã được nhận phần thưởng cao quý: Bằng khen Tổng LĐLĐVN (năm 2017), Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2016), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT (năm 2011, 2015), Bằng khen bộ GD&ĐT (năm 2013), Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, được chứng nhận Tri thức trẻ tiêu biểu Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2015, được chọn là Nhà khoa học tiêu biểu các năm 2012, 2013, 2014 và năm 2015. Cô đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong việc tham mưu, đề xuất trong công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược đề ra. Cô được cử tri tin tưởng trở thành đại biểu Quốc hội khoá 14.

            GS.TS Nguyễn Thị Lan là tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong quản lý, trong nghiên cứu khoa học có nhiều ảnh hưởng lớn có ý nghĩa cho giáo dục đào tạo và sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam. Cô được đoàn viên công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tin tưởng bầu chọn là đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.
Công đoàn Học viện