Ngày 13-14/4/2018,  Ban Thường vụ Công đoàn Học viện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2022.

Tham dự Hội nghị tập huấn có 137 cán bộ làm công tác công đoàn đến từ 34 công đoàn bộ phận của Học viện. 

 Tại Hội nghị, các cán bộ công đoàn được nghe ông Phan Văn Sơn - Giảng viên chính, Khoa Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn trình bày về tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở. Đây là nền tảng của tổ chức công đoàn, nơi tương tác trực tiếp với người lao động, nơi quyết định hiệu quả hoạt động của cả hệ thống công đoàn; bên cạnh đó là các nội dung, phương pháp hoạt động của tổ công đoàn, công đoàn bộ phận; cách quản lý đoàn viên, tuyên truyền phát triển đoàn viên, các nội dung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nội dung phương pháp công tác của chủ tịch công đoàn … 

Thầy Phạn Văn Sơn - ĐHCĐ tập huấn cho CB công đoàn nhiệm kỳ 2018-2022

Mỗi một nội dung tập huấn đều có các câu hỏi, tình huống giả định để trao đổi. Hội nghị đã phần nào đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của các cán bộ công đoàn. Cuối đợt tập huấn, các cán bộ công đoàn được tham gia thực tập phương pháp tổ chức hoạt động tập thể, kỹ năng thực hành và giao lưu với BCH Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đây là dịp sinh hoạt chính trị tập thể có ý nghĩa quan trọng để các công đoàn bộ phận giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và liên quân tạo thành các đội thi đấu mạnh trong những phong trào tiếp theo, tiếp tục làm tốt công tác công đoàn, đưa tổ chức công đoàn là nơi tin cậy của người lao động. 

Giao lưu văn nghệ với bản làng Thái Hải và cán bộ Công đoàn trường Đại học Thái  nguyên

Thăm quan giếng cổ 

chụp ảnh lưu niệm và tham quan khu  bảo tồn làng nhà sàn dân tộc Thái Hải, Thái nguyên


VP. Công đoàn