I. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2018- 2022

STT

Họ và tên

Đơn vị

1


Đ/ Nguyễn Tất Thắng

Ban CTCT&CTSV

2

Đ/cLê Thị Giang

Khoa Quản lý đất đai

3

Đ/c Nguyễn Công Ước

   
Ban Thanh tra

4

Đ/c Trương Thị Thu Hạnh

Khoa Lý luận chính trị và Xã Hội

5

Đ/c Nguyễn Đăng Thiện

TT Giáo dục thể chất và Thể thao

6

Đ/c Nguyễn Thị Duyên

Khoa Cơ-Điện

7

Đ/c Đỗ Quang Giám

Khoa Kế toán &QTKD

8

Đ/c Đỗ Thị Hường

Khoa Nông học

9

Đ/c Nguyễn Thị Hà Nam

Văn phòng Học viện

10

Đ/c Tô Thế Nguyên

Khoa Kinh tế &PTNT

11

Đ/c Hoàng Thị Minh Nguyệt

Khoa Công nghệ thực phẩm

12

Đ/c Dương Văn Nhiệm

Khoa Thú y

13

Đ/cĐặng Thúy Nhung

Khoa Chăn nuôi

14

Đ/c Mai Thị Thanh Tuyền

Văn phòng Công đoàn Học viện

 

 

 

II. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆNNÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2018- 2022

1. Đ/c Nguyễn Tất Thắng         - Chủ tịch

2. Đ/c Lê Thị Giang                 -  Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Công Ước         -  Phó Chủ tịch

4. Đ/c Trương Thị Thu Hạnh    - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Đăng Thiện        - Ủy viên

III. ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆNNÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2018- 2022

1. Đ/c Lê Thị Giang                   - Chủ nhiệm

2. Đ/c Tạ Quang Giảng            -  Phó Chủ nhiệm

3. Đ/c Phan Văn Đồng             - Ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Đăng Học          - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Công Ước             - Ủy viên 

    CÁC BAN CỦA CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2018-2022

(Kèm theo Quyết định Số: 04 /QĐ-CĐ, ngày  5  tháng  02  năm 2018 của Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam)


 

 I. BAN TỔ CHỨC, TUYÊN GIÁO, THI ĐUA

1. Nguyễn Quốc Oánh

Chủ tịch CĐ Học viện

- Trưởng ban

2. Lê Thị Giang

Phó Chủ tịch CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

3. Nguyễn Tất Thắng

Phó Chủ tịch CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

4. Trương Thị Thu Hạnh

TV CĐ Học viện

- Uỷ viên

5. Nguyễn Xuân Hạnh

Văn phòng Đảng ủy

- Uỷ viên

6. Nguyễn Đăng Thiện

TV CĐ Học viện

- Uỷ viên

7. Vũ Văn Tuấn

Khoa Lý luận chính trị &XH

- Uỷ viên
II. BAN NỮ CÔNG1. Trương Thị Thu Hạnh

TV CĐ Học viện

- Trưởng ban

2. Đỗ Thị Hường

BCH CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

3. Hoàng Thị Minh Nguyệt

BCH CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

4. Vũ Thị Xuân Bình

Ban Khoa học công nghệ

- Uỷ viên

5. Nguyễn Phương Dung

Ban Quản lý đào tạo

- Uỷ viên

6. Trần Thị Giang

Khoa Thú y

- Uỷ viên

7. Lý Thanh Hiền

Khoa Sư phạm&NN

- Uỷ viên

8. Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa Quản lý đất đai

- Uỷ viên

9. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Khoa LLCT&XH

- Uỷ viên

10. Phí Thị Diễm Hồng

Khoa Kế toán &QTKD

- Uỷ viên

11. Nguyễn Thị Hà Nam

BCH CĐ Học viện

- Uỷ viên

III. BAN VĂN THỂ1. Nguyễn Đăng Thiện

TV CĐ Học viện

- Trưởng ban

2. Trương Thị Thu Hạnh

TV CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

3. Đặng Đức Hoàn

TTGDTC&TT

- Phó Trưởng ban

4. Bùi Ngọc Tấn

Khoa Nông học

- Uỷ viên

5. Trịnh Tuấn Anh

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và DVHVNNVN

- Ủy viên

6. Chử Thị Thu Huyền

Văn phòng HV

- Uỷ viên

7. Nguyễn Phục Hưng

Khoa Thú y

- Uỷ viên

8. Lê Thị Kim Lan

TT GDTC&TT

- Uỷ viên

9. Nguyễn Phương Liên

Ban CTCT&CTSV

- Uỷ viên

10. Nguyễn Thái Sơn

Ban CTCT&CTSV

- Uỷ viên

11. Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Cơ Điện

- Uỷ viên

IV. BAN CHUYÊN MÔN1. Đặng Thúy Nhung

BCH CĐ Học viện

- Trưởng ban

2. Tô Thế Nguyên

BCH CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

3. Nguyễn Quang Tự

Ban Quản lý đào tạo

- Phó Trưởng ban

4. Lê Ngọc Anh

Khoa Nông học

- Uỷ viên

5. Dương Văn Nhiệm

BCH CĐ Học viện

- Uỷ viên

6. Đỗ Quang Giám

BCH CĐ Học viện

- Uỷ viên

7. Phạm Thị Ngọc Yến

Viện NC&PTCT

- Uỷ viên

8. Đinh Thị Hải Vân

Khoa Môi trường

- Uỷ viên


V. BAN ĐỜI SỐNG
1. Nguyễn Công Ước

BCH CĐ Học viện

- Trưởng ban

2. Trần Quang Trung

Ban Tài chính Kế toán

- Phó Trưởng ban

3. Nguyễn Thị Hà Nam

BCH CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

4. Nguyễn Thị Duyên

BCH CĐ Học viện

- Uỷ viên

5. Vũ Thị Hoài

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và DVHVNNVN

- Uỷ viên

6. Tôn Nữ Tuyết Lan

Ban CTCT&CTSV

- Uỷ viên

7. Võ Văn Nam

Ban QLCSVC&ĐT

- Uỷ viên

8. Lê Ngọc Tú

Ban TCCB

- Uỷ viên

9. Mai Thị Thanh Tuyền

BCH CĐ Học viện

- Uỷ viên

VI. BỘ PHẬN TÀI CHÍNH1. Nguyễn Quốc Oánh

BCH CĐ Học viện

- Trưởng ban

2. Nguyễn Tất Thắng

BCH CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

3. Hoàng Bạch Dương

Ban Tài chính – Kế toán

- Kế toán CĐ

4. Mai Thị Thanh Tuyền

BCH CĐ Học viện

- Thủ quỹ CĐ


 


MAI THI THANH TUYỀN