Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức vận động, hướng dẫn đoàn viên công đoàn, CBVC và LĐ triển khai cài đặt ứng dụng “Khẩu trang điện tử Bluezone” trên điện thoại thông minh, nội dung cụ thể như sau:

1.  Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, người lao động về tầm quan trọng của việc “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone” trên điện thoại thông minh nhằm giảm thiểu lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường.

2.  Tổ chức “Tuần lễ ra quân” hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone ở công đoàn cơ sở, trong đoàn viên, người lao động bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị từ ngày 18/8 đến ngày 25/8/2020.

3.   Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, đề nghị xem văn bản đính kèm, truy cập vào website https://www.bluezone.gov.vn để tải ứng dụng và cài đặt theo hướng dẫn. Khuyến khích các đơn vị, phối hợp với chuyên môn đăng tải, chia sẻ đường link ứng dụng Bluezone trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, trang Fanpage, mạng xã hội để lan tỏa tới cộng đồng. 

hướng dẫn cài đặt: https//youtu.be/eNJMNrJXTOQ

Một số hình ảnh