ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(19/5/1890 – 19/5/2020)

 

Bac Ho
Bac Ho