Cán bộ, viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam hưởng ứng cài đặt ứng dụng Bluezone

 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo theo Công văn số 189/CĐN ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã triển khai cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone.

 

 

100% cán bộ, viên chức Học viện hưởng ứng cài đặt ứng dụng Bluezone

 

Bluezone, ứng dụng bảo vệ cộng đồng, phòng chống dịch Covid-19 của Công ty BKAV đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y Tế ra mắt chính thức vào ngày 18/4/2020. Đây là ứng dụng cảnh báo nếu người dùng đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng sẽ cho biết bạn đã từng tiếp xúc với người này hay chưa nếu cả hai đều dùng ứng dụng Bluezone. Đồng thời, những người tiếp xúc với người nhiễm bệnh trong khoảng thời gian 10 phút ở khoảng cách 2m trong 14 ngày sẽ nhận được cảnh báo bảo vệ cá nhân và cộng đồng. Điều này có thể góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

 

 

Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu người dùng đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19

 

Cùng với việc cài đặt “Khẩu trang điện tử Bluezone”, Học viện Nông nghiệp Việt Nam còn thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để bảo vệ sức khỏe của cán bộ, viên chức, người lao động và người học như tổ chức kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đối với cán bộ, viên chức và khách ra vào cơ quan, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, yêu cầu cán bộ, viên chức và người học thực hiện kê khai y tế trên trang www.tokhaiyte.vn. Thông qua đó, góp phần nâng cao ý thức đoàn viên, CNVCLĐ trong hưởng ứng phòng, chống dịch Covid-19.

 

Lan Hương - TT QHCC&HTSV Ảnh: Phúc Việt - TT QHCC&HTSV