CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 81 /CV- CĐ

(Về việc tổ chức giải bóng đá truyền thống

CBCCVC năm 2020 )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: Ban Chấp hành công đoàn bộ phận

Thực hiện chương trình công tác của BCH Công đoàn Học viện, được sự đồng ý của Đảng ủy Học viện, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện tổ chức giải bóng đá truyền thống CBVC năm 2020. Đây là hoạt động Thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020); kỷ niệm 64 ngày thành lập Học viện nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956-12/10/2020); 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và 62 nămngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1958-20/11/2020). Để giải bóng đá diễn ra thành công, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị các Công đoàn bộ phận thực hiện các nội dung sau:

1. Thành lập đội bóng và tổ chức tập luyện

- Mỗi Công đoàn bộ phận là một đội bóng, nếu Công đoàn bộ phận không có đủ số lượng cầu thủ có thể ghép với Công đoàn bộ phận khác thành một đội tham gia thi đấu.

- Các đội tự tổ chức tập luyện, nếu có nhu cầu mượn sân thì đăng ký với Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

2. Nộp danh sách cầu thủ

Các đội gửi danh sách cầu thủ về Văn phòng Công đoàn Học viện ngày 2/10/2020 qua email: mtttuyen@vnua.edu.vn.

3. Bốc thăm: 15 giờ 00 ngày 2/6/2020 (thứ Sáu) tại Phòng họp 2

4. Lịch thi đấu: Dự kiến khai mạc 16 giờ 30, ngày 9/10/2020 (theo lịch tuần), tại Sân vận động Học Viện. Các trận thi đấu diễn ra vào 02 ngày: Thứ hai và thứ sáu hàng tuần.

Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị BCH công đoàn bộ phận thực hiện tốt kế hoạch trên./.

Các thông tin về giải bóng đá CBVC năm 2020 sẽ được cập nhật thường xuyên trên mục thông báo của website https://congdoan.vnua.edu.vn/

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

TRƯỞNG BAN VĂN THỂ

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Thiện