CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 74 /TB - CĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 20 20

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục bình chọn các tác phẩm dự thi vẽ tranh chúng em là họa sĩ

 

Kính gửi: Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận

         

Thực hiện kế hoạch số 32/KH-CĐ ngày 26/5/2020 về việc tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Chúng em là họa sĩ” cho con CBVC trong Học viện.Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 46 tác phẩm dự thi của con CBVC Học viện. Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã tổng hợp kết quả bình chọn qua Fanpage Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam https://www.facebook.com/congdoanhocvien (từ ngày 1/6-21/8/2020).

          Do số lượng các tác phẩm vẽ về chủ đề Học viện Nông nghiệp Việt Nam rất phong phú vì vậy Ban tổ chức cuộc thi quyết định lựa chọn được 10 tác phẩm vẽ về chủ đề Học viện có số lượt bình chọn tốt nhất (tiêu chí mỗi tác giả chỉ lựa chọn 1 tác phẩm) để tiếp tục tham gia bình chọn vòng chung kết, trao giải.

Ban tổ chức đã mã hóa các tác phẩm theo thứ tự mới và đăng tải trên Fanpage Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đề nghị các công đoàn bộ phận thông báo đến CBVC và người thân để tham gia bình chọn.

- Thời gian bình chọn: từ ngày  14/9/2020 đến 14h00 ngày 21/9/2020.

          - Cách tính điểm: Like, Thả tim,… = 1 điểm, Share = 5 điểm (Chỉ tính lượt chia sẻ trên facebook cá nhân, không tính chia sẻ trên các group, nhóm).

          - Hướng dẫn thực hiện để được tính điểm:

Bước 1: Like page Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại link: https://www.facebook.com/congdoanhocvien

Bước 2: Like và share ảnh của bé về facebook các nhân

- Dự kiến giải thưởng bao gồm: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba, 04 giải khuyến khích.

- Dự kiến trao giải cuộc thi vẽ tranh vào dịp tổ chức Tết trung thu 2020 cho con CBVC: thứ Sáu ngày 25/9/2020.

Ban Nữ công Công đoàn Học viện đề nghị phụ trách nữ công Công đoàn bộ phận thực hiện đúng nội dung thông báo trên./.

Nơi nhận:

- Các CĐ bộ phận;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN NỮ CÔNG

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Trương Thị Thu Hạnh