CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 32 /KH - CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Chúng em là Họa sĩ” năm 2020

 

Căn cứ Kế hoạch công tác của BCH Công đoàn Học viện và nội dung hoạt động của Ban Nữ công năm 2020; nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2020 và ngày Hạnh phúc gia đình 28/6/2020. Ban Chấp hành Công đoàn Học viện phát động tổ chức cuộc thi tranh “Chúng em là Họa sĩ” với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa

- Cuộc thi vẽ tranh “Chúng em là Họa sĩ” là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho con CBVC Học viện có năng khiếu và yêu thích Hội họa với những tác phẩm mang chủ đề về gia đình, nghề nghiệp trong tương lai, cảnh đẹp Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA). Thông qua cuộc thi không chỉ tôn vinh tài năng của con CBVC, quảng bá hình ảnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam mà còn thấy rõ được cảm xúc tình yêu của các con đối với gia đình, thiên nhiên và cuộc sống xung quanh.

- Đây là một trong các hoạt động thiết thực của Công đoàn Học viện chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày Hạnh phúc gia đình 28/6 và hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện.

2. Đối tượng tham dự

Con CBVC và NLĐ đang công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Thời gian nhận ảnh dự thi: Từ ngày 1/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

- Thời gian sơ tuyển và chấm điểm: Từ ngày 1/7/2020 đến ngày 30/7/2020 

- Thời gian triển lãm và trao giải: Dự kiến vào Tết trung thu năm 2020

4. Chủ đề Tranh vẽ dự thi

- Gia đình của em

- Ước mơ nghề của em

- Vẽ về VNUA (cảnh đẹp VNUA, công việc của bố mẹ em)

5. Yêu cầu đối với Tranh vẽ dự thi:

- Tranh được vẽ tay trên giấy khổ A3.

- Tác phẩm dự thi nộp về văn phòng công đoàn 02 bản (01 bản cứng và 01 bản dạng JPG với dung lượng tối thiểu 1MB gửi về email: tmduc@vnua.edu.vn)

- Tác phẩm dự thi phải đầy đủ các thông tin (tên tác phẩm, tên người vẽ, đơn vị công tác của bố hoặc mẹ) và chưa từng tham gia bất kỳ một cuộc thi nào khác.

- Mỗi cháu hoặc nhóm các cháu tham gia cuộc thi được gửi tối đa 03 tác phẩm.

* Lưu ý: Các công đoàn bộ phận thu tác phẩm dự thi của các cháu trong đơn vị mình và lập danh sách nộp về VPCĐ. Các đơn vị chỉ thu những tác phẩm dự thi hợp lệ.

6. Các thức chấm thi

Các tác phẩm dự thi sẽ được chấm bằng 02 kênh sau đây:

- Ban Giám khảo chấm trực tiếp và trưng bày trong triển lãm nhân dịp Tết trung thu.

- Tham gia bình chọn trên facebook theo các bước sau:

Bước 1: Công đoàn học viện đăng tải ảnh dự thi lên fanpage Công đoàn Học viện.

Bước 2: Các tác phẩm dự thi được bình chọn trên Fanpage Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam (https://www.facebook.com/congdoanhocvien).

Tác phẩm nhận được nhiều lượt like, share và comment nhất sẽ giành được giải thưởng. Cách tính điểm 1 lượt like = 1 điểm, 01 lần Share = 3 điểm, 01 lần comment với tối thiểu 3 từ = 5 điểm.

7. Cơ cấu giải thưởng

01 Giải đặc biệt: 500.000 đồng

02 Giải nhất: 400.000 đồng

03 Giải Nhì: 300.000 đồng

04 Giải Ba: mỗi giải 200.000 đồng

01 Giải thưởng bình chọn nhiều nhất trên facebook: 200.000đ

Và một số giải phụ khác do BTC lựa chọn trong quá trình chấm điểm.

8. Đơn vị tổ chức, Ban tổ chức, Ban giám khảo

- Đơn vị tổ chức: Ban Chấp hành Công đoàn Học viện

- Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện, lập dự trù kinh phí và các nội dung khác để tổ chức tốt cuộc thi; nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Tổ chức do đồng chí Trưởng Ban tổ chức phân công;

- Ban Giám khảo cuộc thi do Ban tổ chức lựa chọn đảm bảm kết quả khách quan.

9. Kinh phí tổ chức cuộc thi: Kinh phí tổ chức cuộc thi được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Công đoàn Học viện năm 2020;

Hỗ trợ 30.000 đồng- 50.000 đồng trên một tác phẩm dự thi (tùy thuộc số lượng các cháu tham gia).

10. Quy định chung của cuộc thi

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan đến những tác phẩm tham gia dự thi.

-  Ban Tổ chức được phép chọn ảnh dùng cho các cuộc triển lãm sau cuộc thi; được sử dụng ảnh cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tuyển sinh của Học viện hoặc hoạt động công đoàn.

-  Ảnh có nội dung vi phạm nội quy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam hay thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc không đúng theo quy định sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Chúng em là Họa sĩ” năm 2020, đề nghị các công đoàn bộ phận triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các công đoàn bộ phận phản ánh về Công đoàn Học viện (qua Văn phòng Công đoàn) để được hỗ trợ, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- BCH CĐHV;

- Các công đoàn bộ phận;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 Lê Thị Giang


 

 

 

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

CĐ BỘ PHẬN …………………………..


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM DỰ THI “CHÚNG EM LÀ HỌA SĨ”

TT

Họ và tên tác giả

Năm sinh

Họ và tên bố (mẹ)

Bộ môn/…

Tên tác phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (Yêu cầu lập danh sách theo trang dọc A4)

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký ghi rõ họ và tên)

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký ghi rõ họ và tên)