Thông báo
Thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Bộ Luật Lao động năm 2019 dành cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn (CĐ), CNVC-LĐ đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Nhiều thay đổi quan trọng về trợ cấp thôi việc từ năm 2021
Từ năm 2021, sẽ có 3 thay đổi quan trọng về trợ cấp thôi việc mà người lao động và người sử dụng lao động cần chú ý.
4950

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617566 - Fax:  / vpcdthua@vnua.edu.vn  | Liên hệ