Một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung (khóa XII)
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung gồm 11 Chương và 35 điều, tăng 01 Chương và giảm 10 Điều so với Điều lệ hiện hành.
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM – ĐỔI MỚI CÙNG ĐẤT NƯỚC
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mĩ Đình, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trân trọng giới thiệu về các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam từ khi thành lập Tổng Công Hội Đỏ Bắc Kỳ đến Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam.
Toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Dưới đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII được thông qua tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
Huy hiệu Công đoàn Việt Nam
Giai đoạn mới của cách mạng đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam những nhiệm vụ lịch sử mới.
Một số thiết chế theo Quy định của Tổng Liên đoàn LĐVN đối với cán bộ công đoàn
Ngày 14/7/2017, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ký ban hành Quyết định số 1257/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định màu sơn trụ sở cơ quan, đơn vị, các thiết chế khác thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam và màu áo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam
Văn hóa ứng xử của đoàn viên công đoàn trong công việc
Văn hóa ứng xử của đoàn viên công đoàn trong công việc
Khái quát về lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình giàu truyền thống yêu nước và cách...Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908, tại làng Diêm Điền, tổng hộ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Cuộc đời hoạt động của đồng chí đã đóng góp cho Cách mạng Việt Nam rất nhiều công lao to lớn: tham gia thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên, Bí
Chế độ dưỡng sức sau ốm đau
(NLĐO)- Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp cho người lao động về chế độ dưỡng sức sau ốm đau không
5008

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617566 - Fax:  / vpcdthua@vnua.edu.vn  | Liên hệ